Árképzés

Nagy hozzáértést és gyakorlatot kívánó tevékenységek árazása:

Idetartozik az üzleti folyamatok felmérése, újraszervezése, ERP kiválasztás, módszertanok összeállítása, tanulmányok készítése, nagy projektek vezetése, a tervek készítése, a teljesítménymutatók megtervezése és bevezetése, vitás kérdések rendezésében való részvétel, stb.

Díjazása:

 1. 40 eFt/óra. Elsősorban a felkészülés és az eseti tanácsadási feladat számolható el órában, de a harmadik féllel szembeni érdekképviselet is általában órában számolható el.
 2. 85 eFt/nap. Ez a tipikus elszámolás egység. A néhány napos feladatok esetén alkalmazható. Ez alkalmazható akkor is, ha havi vagy heti egy-két nap igénybevételt jelentő szakértésekről vagy projektvezetésekről, ill. konzultációkról van szó.
 3. 1350 eFt/hó (20 nap). ERP kiválasztás, bevezetés, hibásan bevezetett rendszerek helyrehozatalának elszámolási egysége. Azaz ide tartozik minden kiemelt felelősséggel járó tevékenység, amely több hónapra is kiterjed. 

Gazdaságinformatikai és kontrolling szolgáltatás.

A szolgáltatás magába foglalja az ERP alkalmazások üzemeltetését, a testre-szabott kimutatások elkészítését, elemzését, a heti, havi, negyedéves vezetői értekezletek anyagának összeállítását, elemzését és prezentálását. A szükséges eszközrendszert biztosítom. Ide tartozik tehát minden – új fejlesztést nem igénylő – gazdaságinformatikai és üzemeltetési feladat.

Díjazása:

 1. 35 eFt/óra. Elsősorban kimutatások elkészítése számolható el órában.
 2. 50 eFt/nap. Ez a tipikus elszámolás egység.
 3. 450 eFt/hó (heti két nap + heti 5 nap rendelkezésre állás). ERP rendszerek üzemeltetése és folyamatos kontrolling szolgáltatás nyújtása.

ERP üzemeltetés.

A szolgáltatás az ERP alkalmazások üzemeltetését foglalja magába, beleértve az ERP kliensek és a hálózat üzemeltetését. A szolgáltatás tartalmazza az on-line analízis és adatvizualizálási eszközrendszerek üzemeltetését is.

Díjazása:

 1. 35 eFt/óra. Kisebb távmenedzseléssel megoldható eseti feladatok elszámolási egysége.
 2. 50 eFt/nap. Karbantartási feladatok eseti ellátása.
 3. 450 eFt/hó. (heti 1 nap + heti 5 nap rendelkezésreállás) ERP üzemeltetés. Ez a tipikus elszámolási egység.

 

Rendelkezésre állás.

A soron kívüli válaszadáshoz szükséges szerződéses elem. A rendelkezésre állás esetén 2 órás egységben – írásban vagy szóban – választ adok felmerült kérdésekre. Olyan esetben célszerű használni, amikor a cég saját végrehajtású projektjében kell segítséget nyújtani. Ilyenkor a projektben végrehajtási szinten nem veszek részt.

Díjazása:

 1. Rendelkezésre állás: 50 eFt/hó
 2. Óradíj: 25 eFt /óra kétórás egységekben.

 

Számlázás
A munkát szerződéses rendszerben végzem.

A konkurencia árai (2005):

Az alábbi ábrát valós, gondosan összeállított, ugyanarra a kiírásra érkezett ajánlatokból állítottam össze. Ma az mondható, hogy akinek van korszerű irodája, stabil alkalmazotti háttere és komoly felkészültségű szakértői azok nem tudnak 120 eFt/nap/fő alá menni. Ha a cég jelentős nyugat-európai jelenléttel és választékos angollal rendelkezik, akkor itt is azon az áron dolgozik. Ez látható a magasabb árakban. (20015)

Tanácsadói díjak