Az adagkezelés megvalósítása a WinNER ERP rendszerben

A WinNER ERP rendszer opcióként tartalmazza az adagkezelést, mely alkalmas jövedéki termékek kezelésére is. A rendszer több gyártócégnél és két ital-nagykereskedésben is működik. A tevékenység érdekessége a szettek (combók) és a hagyományostól lényegesen eltérő raktározási mód (a raklap azonosító és LOT szám, valamint a szavatosság egyidejű kezelése). Az árukat a gyorsabb és áttekinthetőbb kezelés miatt raklapon fogadják és tárolják. Szettek esetében is lehetséges a szett-elemek azonosítójának kezelése.

A hagyományos felépítésű program LOT számokkal, szavatossági időkkel, a kiszállításoknál FEFO (First Expired First Out) eljárással dolgozik, de az előírt szavatosságot is kezeli. A cikktörzsnek van vevő komponense, így az adott termék, adott vevőhöz tartozó előírt szavatossága vevőnként és cikkenként állítható be. Az egyedi szavatosságú árut tartalmazó megrendelésnél a vevői feltételt ki nem elégítő tételeket a kiválasztáskor jól látható jelölést kapnak. A rendszer természetesen kezeli a göngyöleget.

A program további érdekessége hogy rendelkezik túraszervezési lehetőséggel, ahol az automatikus foglalás funkció ügyel arra is, hogy egy túrán belül egy termék lehetőleg azonos LOT-azonosítóhoz tartozzon.

A bevételezés diszpozíciók (betárolási utasítások) alapján történik. Amennyiben a LOT számokat tartalmazó szállítóleveleket a beszállító előre megküldi, már az áru nélkül is rögzíthető az import vagy belföldi diszpozíció. (Ez mindig jó megoldás, mert így az átvétel kézi adatrögzítőkkel jól támogatható.) Ha a LOT szám nem érkezik meg, akkor beírhatunk egy kinevezett LOT azonosítót, amit később módosítani kell. Az áru raklapon érkezik és egy bevételezési területen kerül elhelyezésre. Egy raklapsorozat mindig egy LOT számhoz tartozik, ilyenkor a LOT összetartozását és a LOT számot maga az elhelyezés és a beszállító neve hordozza. Ezt az állapotot kell stabilizálni egy „Raklapazonosító” felragasztásával. A raklap azonosító segít az áruk gyors kiválasztásában is.

Az első lépés a diszpozíció rögzítése:


A szavatossági idő és az adagszám megadása

A két kitüntetett adat a szavatosság dátuma és a LOT szám. Az alapmegoldásban a rendszer által kiállított papír alapú bevételezési lapot használnak (bár ma már tipikusnak mondható, hogy intelligens adatgyűjtőt használnak, melyet a WinNER rendszer is támogatni tud). Erre a bizonylatra lehet felvezetni az esetlegesen eltérő adatokat. A bizonylaton fel kell tüntetni a másik mértéket is, amivel rögzítjük a raklapok,- és így kinyomtatandó raklapazonosítók számát is.


A LOT szám és a raklapok számának megadása

A visszajuttatott bevételezési lap alapján történik a tényleges bevételezés és a bevételezési diszpozíció alapján kerül kinyomtatásra a Raklapazonosító lap. Ez felel meg a tárolóeszköz címkézésének és ezzel összerendeltük a LOT számot és a szavatossági időt a raklappal.

A szettek képzésénél meg lehet adni, hogy mely raklap (azaz LOT) anyagjaiból képezzük a szettet és megfelelő raktári mozgással át lehet helyezni egy szett raktárba (opció). A képzés tételenként csak egy raklapból történik, így továbbadásra kerül a LOT és a szavatosság lejárati dátuma, majd kiállításra kerül egy új raklapazonosító.

A működés során óhatatlanul előfordul visszáru. Ezek bevételezésekor szintén meg kell adni a LOT számot és a szavatossági időt is. Ugyanez igaz az összes egyéb mozgásra is.
Információ tehát soha nem veszik el.

A kiszállítások jellemző alapbizonylata a diszpozíció (de lehet közvetlenül szállítólevél vagy számla is), amely készülhet számlához vagy szállítólevélhez. Ez tartalmazhat egyedi szavatosságot vagy automatikusan FEFO elv szerint történik a teljesítés.

Az elvárt szavatosság minden cikk esetén vevőnként beállítható a terméktörzsben:


>Az elvárt szavatosság beállítása

Ha az elvárt szavatosság nem teljesíthető, akkor a rendszer piros színnel jelöli az elvárt szavatossági időn túli tételeket:


Nem teljesíthető kiszállítás jelölése

Az egyedi szavatosság esetén a kötelezően megadandó raklapazonosító hordozza az adagszámot. Egyedi szavatosság esetén alapértelmezésben a raklap azonosítót a rendszer választja ki, ennek megfelelőn sem az adagszám sem a szavatosság nem befolyásolható, mindig a legrégebbi tétel kerül kiszállításra.

A kiszállítás előírható megrendelés alapján is, ilyenkor a rendelésből keletkezik egy diszpozíció (és/vagy szállítólevél).

A túrák esetén készül egy összesítő, amely alapján megtörténhet a kiszedés. A kiszedés során a raklap eltérhet a kijelölt raklaptól, ezért meg van a lehetőség a módosításra.

A kiszedési lap lezártakor a számlák és szállítólevelek természetesen tartalmazzák a LOT számot és a szavatossági időt.

A tevékenységi kör sajátossága, hogy jövedéki termékekkel dolgozik, amelyet szigorúan szabályoznak törvények, melynek betartását meglepően komolyan veszi a hatóság. Ez egyben azt is jelenti, hogy el kell készíteni a jövedéki kimutatásokat, úgymint a jövedéki készletnaplót, jövedéki nyilvántartást és a közösségi jövedéki nyilvántartást.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a WinNER ERP rendszer ennek az üzleti területnek a speciális igényeit is teljes mértékben lefedő, opcionálisan beüzemelhető adagszám kezelést tartalmazó megoldást fejlesztett ki. Adagszámkezelése mindenhol tárolóeszköz (raklap azonosító) alapú.

Az ERP rendszer többi – az opció által nem érintett – része változatlan formában működik.

 

Az adagkezelésről itt talál egy részletes cikket

_____________________________________________________________________________
@Kupán Károly, Zsin Tamás (2017)                              v.103                                            Kupan.Karoly@BI-Control.hu