Bevezetés

A tanulmányt a termelésszervezéssel és a termelésirányítással foglakozó szakembereknek, valamint a szoftvertervezőknek szánjuk, de várakozásunk szerint minden termeléssel foglalkozó szakember megtalálja benne a neki szóló részéket. Kifejezetten gyakorlati szinten – több témában végrehajtási szinten tárgyalunk ügyviteli, termelési, termelésszervezési és szoftvertervezési kérdéseket.

A tanulmány kifejezetten a KKV kör igényeivel és lehetőségeivel foglalkozik. A kérdés fontosságát az mutatja, hogy a magyar nemzeti jövedelem felét 17 000 külföldi cég termeli, foglalkoztatva a munkaképes lakosság 25%-át, míg a magyar cégek és intézmények száma ~350 000. Nézzünk szembe azzal is, hogy a KKV szektorban a jól működő cégeink zöme nem éri el Nyugat-Európai cégek hatékonyságának a negyedét, aminek oka az alacsony gépesítésben, a nem megfelelően képzett munkaerőben és a tőkehiányban keresendő. A hatékonyságunk növelésének a másik megkerülhetetlen korlátja a piac mérete. Márpedig a piacunk kicsi. Azt is mindenképpen látni kel, hogy ez a 17 000 cég egy másik ligában játszik. A KKV kör részére nem állnak rendelkezésre ennek a premier ligának a módszerei, finanszírozási lehetőségei, szakértelme és semmilyen ott felhalmozott tapasztalat és gyakorlat itt nem alkalmazható.

A téma nagyságát sejteti, hogy van olyan ERP rendszer, aminek csak a leírása 7500 oldal, tehát esély sincs arra, hogy a kérdésekkel teljes mélységben foglalkozzunk.

Tekintettel a feladat szerteágazottságára igyekszünk nagy súlyt fektetni a közérthetőségre és olvasmányosságra, bár az anyag szárazsága vetekszik a BTK-éval.
Miután a termelésirányítási szoftverekkel eltérő mélységű ismerettel rendelkezők széles köre kerül kapcsolatba szükségesnek érezzük az ismeretterjesztést is. A cél tehát nem kevesebb, mint egy erős digitális alapot adni termelésirányítással foglakozó szakembereknek. Olyant, amely alapján, már bátran fordulhatnak a részletekkel foglalkozó szakirodalomhoz is.

Mára az ERP és a termelésirányítási rendszerek fejlesztése teljesen átcsúszott a szoftvermérnökök kezébe. Addig míg a szoftverfejlesztő cégeknél gyakran találunk könyvelőt vagy marketingest, szinte mutatóba sem fordul elő termelési szakember. A szoftvermérnökök a termelés részletkérdéseivel sokszor nem tudnak foglalkozni, a szoftverek tudása (és a csicsamicsa) viszont olyan mértékben nőtt meg, hogy a termelési szakembereknek nehéz lépést tartani velük. A tanulmány célja segíteni a gyártási szakemberek igényeinek és a szoftvertervezők lehetőségeinek összehangolását, oly módon, hogy a termelés részéről jelenjenek meg azok az igények, amelyek növelni tudják a hatékonyságot és a cég sikerét. Mindaddig míg a vevői oldalon nem jelenik meg az új szemléletű ERP rendszerek iránti igény, addig a szoftverfejlesztő cégek nem is alkotnak ilyen rendszereket. Tehát a cél az igény felkeltése, megmutatva, hogy egyáltalán mi mindent lehetne kérni, ami növelné a cég sikerét. Bizakodunk abban, hogy a tanulmány jó áttekinthető képet nyújt a termelés és a termelésirányítási szoftverek viszonyáról.
A termelésirányítási rendszerek között annyira nagy a különbség, hogy egy választásnál az az ember érzése, hogy egy alma, egy görögdinnye és egy teherautó között kell választani. Az idegen rendszerek átlátása még a nagy gyakorlattal rendelkező bevezetőknek is nehézséget okozhat. Ezért– bemutatva egy-egy rendszer megoldását is – mindenhol olyan ERP független megoldásokat és adatokat mutatunk be, amelyek nem tartalmaznak nehezen érthető specialitásokat és távol maradunk a teljesen felesleges szoftver-varázslatoktól is.
A tanulmányban részletesen ismertetünk olyan újszerű eljárásokat is, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak. A bemutatott képek az üzemképes „Termelésirányítási tanulmányrendszerből” vannak, amely ugyan alkalmas kísérleti gyártásra is de csak a felméréseknél, termelés-újraszervezéseknél, termelési elképzelések tesztelésénél és az eljárásfejlesztéseknél használtuk. Bemutatunk olyan eljárásokat is, amelyek egyik ERP rendszerben sem találhatók meg, holott igen hasznosak lehetnének.

Érthető, hogy a felhasználókat elsősorban az érdekli, hogy a számukra megfelelő szoftvernek mit kell tudnia és hogyan lehet több tucat rendszer közül kiválasztani a megfelelőt, ezért önálló kötetet szánunk az ERP választásnak. Ehhez egy részletes, jó kiindulási alapot biztosító választási módszertant és teljes funkciójegyzéket is mellékelünk, ami a több tízmillió forintba kerülő szoftverek választása esetén jelentős, pénzben is kifejezhető értéket hordoz.

Helyet adunk néhány rendszer egy-egy megoldásának a bemutatására is. Ezek kiváló rendszerek, ennek ellenére a működésükkel kapcsolatban itt-ott észrevételt és javaslatot teszünk. Célunk annak szemléltetése, hogy a nagy, bonyolult rendszerekkel kapcsolatban is lehet javaslatokat tenni, amit meg lehet konzultálni a fejlesztőkkel. Ennek azonban meg van a módja. Pontosan kell érteni, hogy mi a különbség az észrevétel, a felvetés, a kérdés, a javaslat, az ajánlatkérés és a szoftverhiba között. Ezért részletesen foglalkozunk a szoftverhibákkal és a felhasználó – fejlesztő viszonnyal is.

A Tanulmányban minden szakasz zöld színnel írt összefoglalóval kezdődik, a szakasz magyarázó része fekete színnel szerepel és kékkel írtuk a mélyebb, speciális magyarázatot tartalmazó részeket ,  a „jegyzeteket” és az ismeretterjesztő részeket. Ez a rész átugorható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ma már a telefonok, a tabletek és az asztali eszközök is alkalmasak felolvasásra.  Ezt az anyagot is fel lehet olvastatni. 

A tanulmány – kihasználva napjaink lehetőségét – verziókövetéssel rendelkezik. A regisztrált vásárlók folyamatosan hozzájutnak a legfrissebb anyaghoz, sőt az új verzió megjelenéséről E-mailben figyelmeztetést is kapnak.
A verziót egy „xx.yy.zz” formátumú jelsorozat hordozza.
A „zz” verziók csak apró javításokat tartalmaznak. Ilyen pl. a stilisztikai vagy helyesírási hibák javítása, ill. esetleges kisebb tartalmi hibák korrigálása vagy az érthetőséget javító módosítások. Erről nincs értesítés, de regisztrációs szám alapján bármikor megkapható a legújabb verzió.
Az „yy” tartalmi változást jelent. Az olvasóknak módja van kérdéseket feltenni, javaslatokat tenni vagy javítást kérni, amit esetleg beépítünk a tanulmányba. Kérésre egy-egy érdekes, új témát ki is dolgozunk. Ezekről már E-mail értesítést küldünk a regisztrált olvasók részére.
A „xx” verzió változása új fejezetet jelent. Gondolhatunk itt az optimalizálás témakörére, üzleti intelligenciával, költségelemzéssel és könyveléssel foglalkozó fejezetre vagy más termelési eljárások leírására (pl. élelmiszeripar stb.).  A regisztrált olvasók értesítést kapnak az új fejezetekről.

Az aktuális verzió a https://erpcsere.hu oldalon található.

 

Sok sikert az olvasáshoz.

                     Kupán Károly
Számítógépes tervezési, szervezési és
             gyártási mérnök (BME)
                   Fizikus (ELTE)

             Katonatiszt (százados)
           Kupan.Karoly@kupan.hu

Oldalaim:
http://ERPcsere.hu – Innen tölthető le az új verzió is.
http://BI-Control.hu – archivum
http://Kupan.hu