ERP kategóriák

Az alábbi ábrán látható felmérés úgy készült, hogy egy meglehetősen részletesen kidolgozott, sokmodulos, VALÓDI ajánlatkérést küldött egy cég a jelentősebb ERP beszállítóknak (türkizszínű oszlopok). Az eredmény értékelhetetlen volt. Ezt követően egy újabb, önálló kiválasztási fázisban egy részletes, magyarázattal ellátott önértékelő kérdőívet küldtem ki, amely pontosan ismertette a cég igényeit és indirekt módon utalt az anyagi lehetőségeire is. A pontos tájékoztatást után, már csak azok a beszállítók pályáztak, akik valóban a kért igényeket tudták és akarták kielégíteni (bordó oszlopok). Az „A” és „B” beszállítóknak ebben a projektben nem küldtünk ajánlatkérést ez egy másik – de hasonló – projektre kapott választ tartalmazza (ez a két rendszer most csak a teljesség kedvéért szerepel).

ERP_ajánlatok_szórása

Az ábra érdekessége, hogy a pontos ajánlatkérésre egészen más ajánlatokat kaptunk. Az „N” és „R” beszállító ekkor egy másik rendszerrel pályázott, a „K” beszállító nem foglalkozott a sokkal pontosabb kiírással és ugyanazt a pályázatot nyújtotta be, a „J” beszállító egyszerűen engedett az árból 6 milliót.

Az igaz eredmény hogy megjelent a „C” és a „D” pályázó, akik közül történt a végső választás. A választott rendszer a cég számára optimális és lényegesen olcsóbb, mint bármelyik korábbi ajánlat.

ERP kategóriák 

Kategóriák v3.1

A fenti ábra szerint kiküldött konkrét ajánlatkérés alapján – az ERP rendszerek szállítására vonatkozó ajánlatokat öt árkategóriába lehet sorolni. Van egy előkészítő szint, amit az induló kiscégeknek lehet ajánlani. Ezen a szinten csak alapszolgáltatásokat kapunk a rendszertől viszont rendkívül kedvező áron (néhány tíz vagy százezer forintos árfekvésben). A következő a belépőszint a maga néhány milliójával, ami nem tartalmazza a cégek üzleti folyamatainak a felmérését és az újraszervezését, majd jön két nagyon hasonló kategória és a legnagyobb cégeknek ajánlott rendszerek zárják sort. Ezek mindig tartalmazzák a folyamatok felmérését és a hibás üzleti folyamatok újraszervezését.

Bár a kategóriákat egy konkrét kérdésre adott konkrét válasz alapján állítottuk össze, az egyenszilárdság elve szerint más kérdésekre is hasonló kategóriák alakulnának ki.

Nem túlzunk, ha meglepőnek nevezzük a kategóriák árainak egységességét, ami egyértelműen jelzi, hogy már nálunk is kialakult a nagyon stabil ERP piac, amelyben minden kategóriának megvan a helye. A görbe azt is jól mutatja, hogy egy bizonyos pont fölött a minőségnövekedéshez ugrásszerű árnövekedés tartozik (ugyanúgy, ahogy pl. az autóiparban).

ERP költségek

 Az ERP rendszerek tulajdonlási költsége három nagy költségtényezőből tevődik össze.

A licence díjakból, a bevezetési díjakból és az üzembentartási díjakból.

A licence díj lehet egyösszegű díj és lehet időszakonként (általában évenként) megújítandó díj. Van olyan konstrukció, amely kötelezően előírja a követési díjat. Nem mindegy azonban, hogy csak egy adott időszakra vagy a teljes üzemben tartási időszakra.

 A bevezetési díj kiterjedhet a telepítésre, felmérésre, a paraméterezésre, az oktatásra és az újraszervezési tevékenységekre valamint során sokszor kalkulálni kell a hardverköltségekkel, a hálózatkialakítással, ill. a rendszerszoftverek telepítésével is.

Az üzemben-tartás legfontosabb tételei a követési díj, a karbantartási díjak, melyek lehetnek az IT rendszer üzemeltetésének a díja, ill. az ERP rendszer működtetésének a költsége. A support tipikusan az ERP rendszer szakszerű üzemeltetésre irányul és csak ritkán tartozik hozzá IT feladat. Megbízhatunk külső céget az alkalmazás működtetésével.

Valós ERP költség eloszlások

Valós ERP költség eloszlások-1

Érthető az a kérdés, hogy mitől függ egy ERP rendszer teljes üzembeállításának a költsége. A fenti ábra egy valós ajánlatkérésre adott valós választ mutatja. Az ajánlatkérés három cégre szóló licencet írt elő, valamint telepítést és bevezetést. Az ábra nem tartalmaz követési díjat.

Látható, hogy a licence árak majdnem azonosak. Érdekesnek mondható, hogy ebben az ajánlatban, akik díjat számolnak fel a további cégekre, azok a három cégre tulajdonképpen ugyanazt az árat adták. Az átütő különbség annál a cégnél volt, aki nem számolna fel további licence díjat a cégek számának növekedése esetén. Ezt helyes eljárásnak ítélem. A másik érdekesség, hogy teljesen stabilnak tekinthető az oktatás árazása, az oktatásért tulajdonképpen ugyanazt az árat kéri mindhárom cég.

Nem tartom hibás koncepciónak azt, hogy egy cég ragaszkodik a bevezetéshez, de hibának ítélem a (magas) telepítési díjat. Alapelvárás, hogy egy ERP rendszert egyetlen gombnyomással lehessen telepíteni. Helyes az az árpolitika is, ha az alap árajánlat nem tartalmaz telepítést, paraméterezést és bevezetést. Ekkor azt feltételezi a cég, hogy az ajánlatkérő rendelkezik ilyen szaktudással. Ez általában nem igaz, de a megrendelőnek joga van ezt megpróbálni. Ilyenkor viszont elvárom, hogy a szállítónál utólag is megrendelhetőek legyenek ezek a szolgáltatások.

Tanácsadói díjak

 Tanácsadói díjak

Egy cég vezetője a cég belső erőire támaszkodva sohasem tudja cégkultúráját, fejletségi szintjét és hatékonyságát megváltoztatni. Arra van szüksége, hogy külső tudást importáljon a cégbe, amelynek eszköze a tanácsadó cégek szolgáltatásának igénybevétele. Ennek ára van. A tanácsadói díjak a tanácsadócégek üzletpolitikájától és a tanácsadó besorolásától függ.

Általában ha egy cég képes európai szintű munkavégzésre, ha van multinacionális tapasztalata, akkor európai díjakat kér a szolgáltatásaiért. Ez érthető is. Gondoljuk meg, külföldre járunk cipőt venni, kabátot venni, sajtot venni és mosóport venni. Azért mert ott olcsóbb. Viszont az igazi értéket jelentő tudást a kinti ár negyedéért szeretnénk megkapni.

A fejlett világban az 5-600 €/nap a magas szintű tudás standard ára. Ehhez azonban európai jelenlét, európai kultúra és választékos angol nyelvtudás tartozik.

Azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy a legtöbb KKV cégkultúrája olyan alacsony, hogy ezt szintet egyszerűen képtelen befogadni.

Nem lehet lépéseket kihagyni és szinteket átugorni így szükség van a „magyar” árakra is.

________________________________________________________________________________
Kupán Károly (@2016-2017); v1.05;                              06-20 264-75-14;                       Kupan.Karoly@BI-Control.hu