Tartalomjegyzék

Letölthető aktuális verzió: 01.00.06
verzió: 10.00.06 – 2024.06.01.

Ez az e-Tanulmány ~550 oldalban elég részletesen tárgyalja KKV szektor digitalizálási problémáit és lehetőségeit. Bemutatjuk a termelésirányítás jelenét, adunk javaslatot a jövőjére, így jó szándékkal ajánljuk mindenkinek, akik a termelésirányítással foglalkozik, ideértve a cégvezetőktől az informatikusokig mindenkit.
A tanulmány több bejegyzett szerzői oltalommal védett eljárást is ismertet.

A könyv két kötetre oszlik. Az első csak a termelésirányítással foglalkozik, melyben áttekintjük mit kell tudnia egy termelésirányítási rendszernek, a második rész az ERP választásé.

I. Digitális termelésirányítás

 A termelésirányítási modellek

A valóságban a termelésirányítás egy végtelen bonyolultságú folyamat, melynek egy része gyakran leírható ugyan képletekkel és utasításokkal is, de mindig, mindenhol ott van az ember és a társadalmi folyamatai a maguk végtelen bonyolultságával.
Tökéletesen esélytelen olyan termelésirányítási rendszert készíteni, amely minden iparágnak megfelel, tehát a meglévő rendszerek minden esetben csak a valóság egy kis szeletével tudnak foglalkozni. Nem mindegy azonban, hogy a modellek a valóság mely részével és milyen mélyen foglalkoznak.
A modellcsoportokat azért kell megértenünk, hogy ne fordulhasson elő, hogy ERP választáskor ezen a ponton tévedjünk mert ez általában helyrehozhatatlan.

Itt kap helyet egy termelésirányítási mintaüzem bemutatása is. Ez a bonyolultnak mondható felépítés a KKV szektorban tipikusnak mondható ezért, részletesen bemutatjuk működését, felépítésének logikáját, modellezési lehetőségeit és napi működését is. 

A Rendszer működtetéséhez szükséges alapadatok

Ha digitalizálni szeretnénk a termelést vagy egy termelés-újraszervezés után egy új rendszerrel szeretnénk folytatni a munkát, akkor mindenekelőtt tisztában kell lennünk a működésünkhöz szükséges adatokkal, hiszen ezek az adatok jelentik a kapcsolatot a termelés, a termelés digitális irányítása és a valóság között.
Egy ERP rendszer működtetéséhez néha több ezer alapadat szükséges. Ezek egy része a fejlesztő cég piaci jelenlétét szolgálja, de van egy olyan része is, amely nélkülözhetetlen az adott beruházó folyamatainak a leírásához, a szakirányú működtetéséhez, az eredmények vizualizálásához és az az elemzésekhez.
A felhasználónak nem csak azt kell megismerni, hogy ők milyen adatokkal dolgoznak és milyennel az ERP rendszerek, hanem azt is, hogyan tudjuk saját cégünknél megkeresni és megfelelően előkészíteni az adatokat az új rendszer számára.

Az ERP rendszerek jól kategorizálhatók az alapadatok alapján, mert minden alapadat valamilyen gyártás tulajdonságot hordoz. Ha egy konkrét választásnál egy vagy több fontos alapadatot a választandó rendszer nem tartalmaz, akkor megkérdőjelezhető az alkalmassága. Ezek közül a legfontosabbakat a termelési láncban betöltött szerepe alapján tekintjük át.

Önálló modell elemek és használatuk

Egy valós termelési folyamat olyan bonyolult, hogy esélyünk sincs felütni a „Nagy-könyvet” az alfánál és bezárni ómegánál. A termelésirányítást azonban önálló, kezelhető elemekre tudjuk bontani, mert a termelésnek vannak olyan tulajdonságai, amelyek az ERP rendszerben egy-egy önálló megoldásban jelenhetnek meg. Ezeknek van gyártástervezési és gyártási vetülete, de mindig tartozik hozzá valamilyen szoftver megoldás is. Ebben a fejezetben vezetjük be a művelet helyett az egységes leírást biztosító „Gyártási lépést” és az „Elemi Gyártási Lépést”, új fogalomként tárgyaljuk az eseményeket, az ember-gép, gép-gép kommunikáció lehetőségeit, a termelőgépek és a környezet vezérlését, a speciális tárolási feladatokat, tárgyaljuk az adagszámok kezelését, a gyártás egyéb elhanyagolt elemeit és a digitalizálásuk kérdéseit.
Nagyon részletesen foglalkozunk a műveletekkel, a modellezésükre szolgáló műveleti osztályokkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati megfontolásokkal.

Termelésirányítási modulok

A termelésirányítás szinte minden mai rendszerben egy egységes ERP rendszer natív kapcsolatú részeinek halmaza. Az ERP rendszerek fejlődése várhatóan abba az irányba halad, hogy az ügyviteli és kereskedelmi feladatok, nagyfokú szabványosodási folyamat mellett a felhőbe kerülnek, de a raktározás és a termelésirányítás miután nem szabványosítható ilyen mértékben továbbra is testre-szabott vagy nagymérvű egyedi fejlesztést igényel majd. Itt tekintjük át az ERP rendszerekben önálló egységként megtalálható gyártást kiszolgáló feladatokat is.

Termelésprogramozás

A termelésprogramozás módja és eszközrendszer olyan erősen függ a termelés módjától, hogy minden termelési megoldáshoz más tervezés és ütemezési megoldás tartozik, melyek legtöbbször nem is csereszabatosak. Áttekintjük az egyik legbonyolultabb programozási módot, majd a MES programok lehetőségeit, a kiszedési megoldásokat, a finom, durva és logisztikai programok gyengeségeit és erősségeit, a vezérlés és az elszámolás kérdését és a vezénylést. Mindeközben betekintünk konkrét rendszerek megoldásaiba is.
Itt mutatjuk be a szerzői joggal védett szín-vezérelt gyártás elvét is, amihez a konstrukciós tervezés és gyártás lehetőségeinek bemutatását társítjuk.
Ebben a részben foglalkozunk az üzleti intelligencia megoldásokkal és a termelésben betöltött szerepével, de – némi pesszimizmussal – kitérünk az AI megjelenésére és a termelésben sokkal nagyobb szerepvállalást jósolható ANI tömeges elterjedésének lehetőségére is.

Felhasználói üzemmódok

Vélhetőleg teljesen új, bizonyítatlan használhatóságú felvetés..
Az ERP rendszerek üzembeállítása ma még az elfogadhatónál sokkal nagyobb terhet ró a cégre és munkatársaira mert maguk az ERP rendszerek nem támogatják a saját bevezetésüket. A bevezetés általában egy bemutatást, előadást és némi gyakorlatot többé-kevésbé egyszerre alkalmazó eljárásra szűkül és nem veszi figyelembe az eltérő felkészültséget, a felhasználó fejlődésével járó változó támogatási igényt és azt, hogy sok munkatárs egy ilyen oktatásnál sokkal összetettebb támogatást igényel.
Ebben a fejezetben azt vetjük fel, hogy – amikor az autók már felismerik, hogy a volánnál ülő tud-e vezetni, elfáradt-e, lankad-e a figyelme akkor ideje lenne már, hogy az ERP rendszerek is különbséget tegyenek a több diplomás emberek és négy – nyolc általánost végzettek felhasználók között és mindenkit a saját szintjének megfelelően támogasson. Erre egy kidolgozott elképzelést mutatunk be.
Természetesen a világot nem péntek 14:20-ra kell megváltani, de legalább meg kéne vitatni ezt az ERP-ben rejlő lehetőséget.

Cég és iparkultúra emelése

Szintén gyökeresen új felvetés.
A KKV szektor sajnálatosan alacsony cég és iparkultúrája komoly kerék kötője a hatékonyság növekedésének ezért felvetjük, hogy az ERP rendszereknek is szerepet kell vállalni a cég és iparkultúra emelésében. A tanulmányban hozok példát arra, hogy hol, milyen eredményt hozott az eszközökbe beépített kultúra-menedzselés és bemutatom a részleteiben felvázolt, üzemképes induló javaslatomat is.
Nyilván nem alkalmazhatunk közoktatási módszereket (hiszen azon már túl vagyunk), nem alapíthatunk iskolát (mint az AUDI vagy a BMW) mert nem a KKV-k dolga.  Marad a bemutatás, a digitális oktatás, a folyamatos ismétlés és egy későbbi fázisban az ANI elemeket tartalmazó ellenőrzés.

II. ERP választás

Az egyik legnehezebb és legfontosabb feladat a cég méretéhez, adottságaihoz és üzleti tervéhez jól illeszkedő ERP rendszer kiválasztása. Erre módszerek és eljárások állnak rendelkezésre, de külső szakértők sokasága is szakosodott erre a feladatra. Igyekszünk elméleti szinten és napi gyakorlat szinten is áttekinteni a feladatot és konkrét tanácsot is adni

A cég és a piac viszonya

Egy jól tervezett cég esetén a szolgáltatásunkkal vagy termékünkkel megcéloztuk a piac valamely jól meghatározott szegmensét. Ennek a piaci résnek van valamilyen minőségi és mennyiségi elvárása, amelyet ki kell és ki is akarunk elégíteni. Az egyenszilárdság elve megköveteli, hogy az értékképzésében részt vállaló összes folyamat és erőforrás minősége összhangban legyen a piaci szegmens minőség és mennyiség igényével.
Beszélnünk kell a munkatársak alkalmasságáról, az ERP rendszer alkalmasságáról, az egyedi fejlesztésekről és magukról az üzleti folyamatokról.
Tisztában kell lennünk a tisztességtelen és tisztességes marketing megoldások megjelenésének módjaival, ezek felismerésével és figyelembevételével.

 A választás általános kérdései

Megvizsgáljuk, miért nehéz a választás, a marketing hatását a választásra, a múlt nyomasztó jelenlétét a rendszerekben, a megtérülés kérdését, a választási stratégiákat és módszereket.
Önálló kérdéscsoport a választási szempontrendszer, az ERP szellemisége, a jelenlegi helyzet elemzése, a felmérési módszertan, a teszt és párhuzamos üzem kérdése, a régi rendszerek üzemben tartása, a szempontrendszerek magyarázata és részletesen foglalkozunk az általános ERP tulajdonsággal és ezek fontosságával vagy elhanyagolhatóságával.

 A követelményjegyzék

Ebben a részben tekintjük át a követelmény alapú választást, a követelményjegyzék használatát és mellékelünk egy közel teljes körű funkciójegyzéket is.

 A szoftverhiba

Az ERP cserék egy része kapcsolatban van a szoftverhibákkal, azok kijavításával vagy hibával kapcsolatos félreértésekkel, ezért fontos a szoftverhibákkal is foglalkoznunk. Ezzel a fejezettel arra szeretnénk rámutatni, hogy a szoftverhibákkal márpedig együtt kell élnünk.

A felhasználó – fejlesztő viszonya

A szoftverhibák és a folyamatos működés zavarai okozta bizalmatlanság közvetlenül vezethet az ERP rendszerek cseréjéhez, amelyen sok esetben mindkét fél csak veszít, ezért mindenképpen foglalkozni kell magával a fejlesztő – felhasználó kapcsolattal is