Tartalomjegyzék

Letölthető aktuális verzió: 01.00.03
verzió: 10.00.03 – 2023.09.30.

Ez az e-Tanulmány 450 oldalban elég részletesen tárgyalja KKV szektor digitalizálási problémáit és lehetőségeit. Bemutatjuk a termelésirányítás jelenét, adunk javaslatot a jövőjére, így jó szándékkal ajánljuk mindenkinek, akik a termelésirányítással foglalkozik, ideértve a cégvezetőktől az informatikusokig mindenkit.
A tanulmány több bejegyzett szerzői oltalommal védett eljárást is ismertet.

A tanulmány két kötetre oszlik. Az első csak a termelésirányítással foglalkozik, melyben áttekintjük mit kell tudnia egy termelésirányítási rendszernek, a második rész az ERP választásé.

I. Digitális termelésirányítás

 A termelésirányítási modellek

A valóságban a termelésirányítás egy végtelen bonyolultságú folyamat, melynek egy része gyakran leírható ugyan képletekkel és utasításokkal is, de mindig, mindenhol ott van az ember és a társadalmi folyamatai a maguk végtelen bonyolultságával.
Tökéletesen esélytelen olyan termelésirányítási rendszert készíteni, amely minden iparágnak megfelel, tehát a meglévő rendszerek minden esetben csak a valóság egy kis szeletével tudnak foglalkozni. Nem mindegy azonban, hogy a valóság mely részével és milyen mélyen foglalkoznak.
A termelési modellcsoportokat azért kell megértenünk, hogy ne fordulhasson elő, hogy ERP választáskor ezen a ponton tévedjünk.

A Rendszer működtetéséhez szükséges alapadatok

Ha digitalizálni szeretnénk a termelést vagy egy termelés-újraszervezés után egy új rendszerrel szeretnénk folytatni a munkát, akkor mindenekelőtt tisztában kell lennünk a működésünkhöz szükséges adatokkal, hiszen ezek az adatok jelentik a kapcsolatot a termelés, a termelés digitális irányítása és a valóság között.
Egy ERP rendszer működtetéséhez néha több ezer alapadat szükséges. Ezek egy része a fejlesztő cég piaci jelenlétét szolgálja, de van egy olyan része is, amely nélkülözhetetlen az adott beruházó folyamatainak a leírásához, a szakirányú működtetéséhez, az eredmények vizualizálásához és az az elemzésekhez.
A felhasználónak nem csak azt kell megismerni, hogy milyen adatokkal dolgoznak az ERP rendszerek, hanem azt is, hogyan tudjuk saját cégünknél megkeresni és megfelelően előkészíteni az új rendszer számára.

Az ERP rendszerek jól kategorizálhatók az alapadatok alapján, mert minden alapadat valamilyen gyártás tulajdonságot hordoz. Ha egy konkrét választásnál egy vagy több fontos alapadatot a választandó rendszer nem tartalmaz, akkor megkérdőjelezhető az alkalmassága.  Ezek közül a legfontosabbakat a termelési láncban betöltött szerepe alapján tekintjük át.

Önálló modell elemek és használatuk

Egy valós termelési folyamat olyan bonyolult, hogy esélyünk sincs felütni a nagykönyvet az alfánál és bezárni ómegánál. A termelésirányítást azonban önálló, kezelhető elemekre tudjuk bontani, mert a termelésnek vannak olyan tulajdonságai, amelyek az ERP rendszerben egy-egy önálló megoldásban jelenhetnek meg. Ezeknek van gyártástervezési, gyártási vetülete és tartozik hozzá valamilyen szoftver megoldás. Ebben a fejezetben vezetjük be a művelet helyett az egységes leírást biztosító gyártási lépést, tárgyaljuk az eseményeket, az ember-gép, gép-gép kommunikáció lehetőségeit, a termelőgépek és a környezet vezérlését, a speciális tárolási feladatokat, tárgyaljuk az adagszámok kezelését, a gyártás elhanyagolt elemeit és digitalizálásuk kérdéseit.

Termelésirányítási modulok

A termelésirányítás szinte minden mai rendszerben egy egységes ERP rendszer natív kapcsolatú része. Az ERP rendszerek fejlődése várhatóan abba az irányba halad, hogy az ügyviteli és kereskedelmi feladatok, nagyfokú szabványosodási folyamat mellett a felhőbe kerülnek, de a raktározás és a termelésirányítás miután nem szabványosítható ilyen mértékben továbbra is testreszabott vagy nagymérvű egyedifejlesztést igényel majd. Itt tekintjük az ERP rendszerekben önálló egységként megtalálható gyártást kiszolgáló feladatokat is.

Termelésprogramozás

A termelésprogramozás módja és eszközrendszer olyan erősen függ a termelés módjától, hogy minden termelési megoldáshoz más tervezés és ütemezési megoldás tartozik, melyek legtöbbször nem is csereszabatosak. Áttekintjük az egyik legbonyolultabb programozási módot, majd a MES programok lehetőségeit, a kiszedések, a logisztikai programokat, s vezérlés és az elszámolás kérdését és a vezénylést. Mindeközben betekintünk konkrét rendszerek megoldásaiba is.

Felhasználói üzemmódok

Az ERP> rendszerek üzembeállítása ma még az elfogadhatónál sokkal nagyobb terhet ró a cégre és munkatársaira mert maguk az ERP rendszerek nem támogatják a saját bevezetésüket. A bevezetés általában egy bemutatást, előadást és némi gyakorlatot egyszerre alkalmazó eljárásra szűkül és nem veszi figyelembe az eltérő felkészültséget, a felhasználó fejlődésével járó változó támogatási igényt és azt, hogy sok munkatárs egy ilyen oktatásnál sokkal összetettebb támogatást igényel.
Ebben a fejezetben azt vetjük fel, hogy – amikor az autók már felismerik, hogy a volánnál ülő tud-e vezetni akkor az ERP rendszereknek is különbséget kéne tenni a több diplomás emberek és négy általánost végzettek között és mindenkit a saját szintjén kéne támogatni. Erre egy kidolgozott rendszert mutatunk be.
Természetesen a világot nem péntek 14:20-ra kell megváltani, de legalább meg kéne vitatni ezt az ERP-ben rejlő lehetőséget.

Cég és iparkultúra emelése

A KKV szektor sajnálatosan alacsony cég és iparkultúrája komoly kerék kötője a hatékonyság növekedésének ezért felvetjük, hogy az ERP rendszereknek is szerepet kell vállalni a cég és iparkultúra emelésében. A tanulmányban hozok példát arra, hogy hol, milyen eredményt hozott az eszközökbe beépített kultúra menedzselés és bemutatom a részleteiben kidolgozott, üzemképes induló javaslatomat is.
Nyilván nem alkalmazhatunk közoktatási módszereket (hiszen azon már túl vagyunk), nem alapíthatunk iskolát (mint az AUDI vagy a BMW) mert nem a KKV-k dolga.  Marad a bemutatás és a folyamatos ismétlés.

A termelésirányítás könyvelése

A termelésirányítási rendszernek elválaszthatatlan társfunkciója a könyvelés, mert – tetszik, nem tetszik – a termelésirányítási történéseket könyvelni kell. A termelési szakemberektől olyan távol áll a könyvelés, hogy még azok a műszaki szakemberek is felálltak néhány alkalom után, akik önként iratkoztak be egy-egy tanfolyamra. Mindenekelőtt azt kell megérteni, hogy mi okozza a mérnökök, kutatók meghökkentően nagy ellenszenvét és ezt követően meg kell ismerkednünk a termelés könyvelésének a logikájával. Sajnos a termelés az egyik legbonyolultabb könyvelési feladat.
Ez csak a következő módosítások egyikében lesz része a tanulmánynak, de mindenképpen rázúdul majd a mérnökökre.

 

II. ERP választás

Az egyik legnehezebb és legfontosabb feladat a cég méretéhez, adottságaihoz és üzleti tervéhez jól illeszkedő ERP rendszer kiválasztása. Erre módszerek és eljárások állnak rendelkezésre, de külső szakértők sokasága is szakosodott erre a feladatra. Igyekszünk elméleti szinten és napi gyakorlat szinten is áttekinteni a feladatot és konkrét tanácsot is adni

A cég és a piac viszonya

Egy jól tervezett cég esetén a szolgáltatásunkkal vagy termékünkkel megcéloztuk a piac valamely jól meghatározott szegmensét. Ennek a piaci résnek van valamilyen minőségi és mennyiségi elvárása, amelyet ki kell és ki is akarunk elégíteni. Az egyenszilárdság elve megköveteli, hogy az értékképzésében részt vállaló összes folyamat és erőforrás minősége összhangban legyen a piaci szegmens minőségigényével. Beszélnünk kell a munkatársak alkalmasságáról, egy-egy ERP rendszer alkalmasságáról, az egyedi fejlesztésekről és magukról az üzleti folyamatokról.

 A választás általános kérdései

Megvizsgáljuk, miért nehéz a választás, a marketing hatását a választásra, a múlt nyomasztó jellenlétét a rendszerekben, a megtérülés kérdését és a választási stratégiákat és módszereket.
Önálló kérdéscsoport a választási szempontrendszer, az ERP szellemisége, a jelenlegi helyzet elemzése, a felmérési módszertan, a teszt és párhuzamos üzem kérdése, a régi rendszerek üzemben tartása, a szempontrendszerek magyarázata és részletesen foglalkozunk az általános ERP tulajdonsággal.

 A követelményjegyzék

Ebben a részben tekintjük át a követelmény alapú választást, a követelményjegyzék használatát és mellékelünk egy ~teljes körű funkciójegyzéket is.

 A szoftverhiba

Az ERP cserék egy része kapcsolatban van a szoftverhibákkal, azok kijavításával vagy hibával kapcsolatos félreértésekkel, ezért fontos a szoftverhibákkal is foglalkoznunk. Ezzel a fejezettel arra szeretnénk rámutatni, hogy a szoftverhibákkal márpedig együtt kell élnünk.

A felhasználó – fejlesztő viszonya

A szoftverhibák és a folyamatos működés zavarai okozta bizalmatlanság közvetlenül vezethet az ERP rendszerek cseréjéhez, amelyen sok esetben mindkét fél csak veszít, ezért mindenképpen foglalkozni kell magával a fejlesztő – felhasználó kapcsolattal is

A tanulmány ismeretanyagához sok tucatnyi szakértői napot kellene megrendelni, ezért az ára ehhez igazodik. Azonban letettük voksunkat az ipari kultúra fejlesztése mellett is, amihez úgy járulunk hozzá, hogy a jelentkezők között minden hónapban kisorsolunk két ingyenes példányt, amire a Megrendelés oldalon lehet pályázni.