Termelésütemezés-I

A gazdaságos gyártás feltétele a termékportfólióhoz illeszkedő géppark, az optimális termelési folyamatok és műveletek, valamint az optimális ütemezés lehetősége. Általában ezekről szokás beszélni, bár ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy mindezek összhangban vannak-e a gyártási és értékesítési stratégiával.

Az adott szállítási idő és készletszint melletti költségoptimalizálás minden bizonnyal a legnehezebb feladat, ami egy vállalatirányítási rendszerben előfordulhat. Tudnunk kell, hogy az un. „PULL” rendszerben (megrendelés alapján) termelő KKV szektorban a rövid szállítási határidők miatt a gyártásoptimalizálás lehetősége meglehetősen korlátozott, ezért ezt a tényt be kell építeni a cégstratégiába.

Legyünk óvatosak az optimalizálási igények megfogalmazásakor

Az irodalomban számos ütemezési megoldás található. Nyugodtan induljunk ki abból, hogy amit a Toyota több évtizede folyamatosan fejleszt, annak használatára a KKV szektorban esélyünk sincs. A szakirodalomban ismert megoldások általában más-más, de pontosan meghatározott gyártásra érvényesek és alig használható a KKV körben. Az ütemezés matematikájának bonyolultságát jól érzékelteti az a szakirodalomban található példa, amely egy konkrét és valós termelési feladat egzakt megoldásához ~4610 számú lehetőséget becsült, ami a mai gépsebességek esetén ~13 milliárd évig tartana, így ősrobbanás körül kellett volna elindítani a mára lefutó számolást.
Érthető, hogy a meglévő algoritmusok mindig csak közelítő eredményt adnak, mégpedig úgy, hogy bármikor megszakítva az optimalizációt mindig egy használható megoldás áll rendelkezésünkre.
Ráadásul a KKV-k esetén tipikus műhelyrendszerű gyártásban a legegyszerűbb életszerű helyzet is sokkal bonyolultabb a meglévő eljárások által kezelhető szintnél.

Számolnunk kell azzal is, hogy a termelésütemezéshez hozzáértő szakember kell. Jártam olyan – igen jól működő cégnél – ahol az ütemezés tényleges betanulási ideje három év volt, pedig itt vizuális ütemezés folyt, amelyről azt hinné az ember, hogy nagyon egyszerű. (Ez persze képzettség kérdése.)

Vegyük azt is figyelembe, hogy van jól működő cég, ahol semmilyen ütemezés nem folyik, nem hogy optimalizált, jártam olyan helyen, ahol még kézzel készítették és adták ki a termelési utasítást és olyan helyen is, ahol csak darabjegyéket csinált a fejlett ERP rendszer termelésirányítása.
De ezek a cégek is működnek, ráadásul van, amelyik kiválóan, ugyanis ez csak a hatékonyságot rontja.
Itt van még a modellalkotás problémája is. A valóság túl bonyolult ahhoz, hogy teljes mélységében gépre vigyük (pontosabban, meg sem tudjuk közelíteni a valóságot). Ezért el kell dönteni, hogy mely folyamatokat és mely paramétereket fogjuk gépre tenni. Ha a modell túl egyszerű, akkor nem viszi előre a céget, ha túl bonyolult, akkor belefulladunk a feladatba. Ráadásul az sem jó, ha egy bonyolult modellel dolgozó termelésirányítást megpróbálunk egyszerűen használni (ekkor pontosan akkora szakértelem kell a működtetéshez, mintha nagyon pontos modell szerint dolgoznánk).

A kiutat abban látom, hogy a termék és a gyártási rend tervezési fázisában biztosítsuk azt, hogy már a kiinduló ütemezés is gazdaságilag elfogadható legyen. Ez már csak azért is szükséges, mert a valóság, a maga nem várt ötleteivel rá fog mutatni, hogy a gyártás során sokszor kell kézzel belenyúlni a termelési tervekbe és a késések, a nem tervezett állások valamint a selejtek miatt gyakran újra kell ütemezni a gyártási folyamatokat vagy kell elindítani expressz gyártásokat.

DE, a digitalizáció meg fog térülni

Ennek ellenére azt állítom, hogy a digitális gyártásprogramozás és termeléselszámolás meg fog térülni. A megtérülést azonban nem egyszerűen a termelésirányítási rendszer üzembeállítása hozza – ami bár rengeteg korábban kézzel végzett folyamatot ki tud váltani és megszünteti a papír alapú irányítást is – hanem az ehhez kapcsolódó szervezési, technologizálási és elemzési munkák összessége, a hibás folyamatok feltárása és megszüntetése, az ellenőrzés bevezetése és az ezekhez kapcsolódó hatékonyság javulás.

Folytatás:
www.ERPcsere.hu/termelesutemezes-II
Ebben a cikkben ERP független módon részletesen áttekintjük, hogy milyen ütemezési feladatokra lehet számítani, hogyan kell ezeket felismerni, modellezni és milyen esetekben ajánlatos a használtuk.

www.ERPcsere.hu/tanulmanyrendszer
A termelés átszervezése és a digitális termelésirányításra történő áttérés megkönnyítés érdekben fejlesztettem egy ERP független termelésirányítási tanulmányrendszert, ahol számos gyártási mód, a cég saját adataival üzemközben is kipróbálható. Segítségével megoldható a technológiák kialakítása, a normák meghatározása és a digitális gyártás tesztelése.

 

___________________________________________________________________________________________
@Kupán Károly (2020)                                                                        v1.05                                                                  Kupan.Karoly@Kupan.hu