Windirect rendszer

                            Az Amanda termelésirányítási modul

Az Ipar 4.0, amit a 4. ipari forradalomnak is neveznek a gőzgépek, szerelőszalagok és az automatizáció földrengésszerű hatásai után, azt irányozza elő, hogy a termelőeszközök, az azokat kiszolgáló szoftverek és maguk a termékek is egyazon információs térben, hálózatban kapcsolódjanak egymáshoz, intelligens módon kommunikálva, adatot cserélve egymással. Mindezt emberi beavatkozás nélkül, az automatizációt egy még magasabb, még intelligensebb szintre emelve.

Ennek szereplői természetesen maguk a gépek, eszközök, amelyek programozhatók, adatfogadási és -továbbítási lehetőséggel bírnak, képesek intelligensen reagálni az impulzusokra, illetve a termékek RFID azonosítóval ellátva. Most arról a szereplőről ejtünk pár szót, aki az egészet szervezi, ahol „összefutnak a szálak” és amely az illetékesek számára prezentálja a gyártási információkat, adatokat.

A cég termelésirányítási, vállalatirányítási szoftverrendszeréről van szó, amely kapcsolatot tart fent mind az említett, adatkommunikációra képes eszközökkel, mind a további vállalati folyamatokkal, a készletgazdálkodással, beszerzéssel, értékesítéssel, pénzügyi vonallal. Ebből jól látszik, hogy egy megfelelő vállalatirányítási rendszernek kulcsszerepe van az Ipar 4.0-t szem előtt tartó működésben.

Sok vállalatirányítási, termelésirányítási rendszer van jelen a magyar piacon, hol jobb, hol rosszabb lehetőségekkel és funkcionalitással. Itt alább a WinDirect rendszerrel fogunk foglalkozni, nem csak azért, mert a szívünkhöz közel állóan hazai fejlesztésről van szó, hanem mert a WinDirect termelésirányítási modulja (az Amanda) elég komoly lehetőségekkel bír ahhoz, hogy képes legyen kielégíteni egy magas igényességű termelőcég szempontjait és egyúttal az Ipar 4.0 húsba vágó elvárásait.

A WinDirect termelésirányítás modulja nem csak a gyártások követésére szolgál, hanem már a gyártás tervezéstől, kapacitások tervezésétől kezdődhet a folyamat. Már itt megvillan az Ipar 4.0 szelleme, hiszen ahhoz, hogy melyik termelőeszköz, gép, szerszám, esetleg humán erőforrás mikorra áll rendelkezésre, mikor van már lekötve, stb, értelemszerűen információk, adatok kellenek. Ezt már a tervezés során vizuálisan, Gantt-diagramokon is követhetjük a WinDirect-ben, de magukat az eszközökbe táplált adatokat is megkaphatja a rendszer. A gyártáshoz szükséges alapanyagokkal, segédanyagokkal kapcsolatban ugyanez a helyzet – a gyártás tervezéséhez, indításához szintén információ kell, van-e készleten a szükséges anyag és ha nincs, várhatóan mikor fog beérkezni, azaz mikorra lehet betervezni, beütemezni a gyártás elindítását.

Itt elérkeztünk egy fontos fogalomhoz a WinDirect-ben, ez pedig a potenciális készlet. Ez egy grafikon, ami nem csak azt mutatja meg, egyes anyagokból, termékekből jelenleg mennyi van a raktár(ak)ban, hanem a jövőre nézve esedékes megrendelések, szállítói határidők, az anyagot érintő már beütemezett egyéb gyártások figyelembe vételével, egyes időpillanatokban mennyi lesz az akkor rendelkezésre álló (potenciális) készletmennyiség.

Ez segítséget nyújt a gyártások ütemezéséhez is, hiszen a rendszer olyan időszakra próbálja ütemezni a gyártásokat, amikor (potenciálisan) az anyagok illetve az erőforrások is rendelkezésre fognak állni. Természetesen az emberi, döntési hatáskör – jogosultságoktól függően – ezt felülbírálhatja, áttervezheti (pl. VIP ügyfelek vagy SOS beeső gyártások esetén).

De a potenciális készlet a beszerzésre is hatással van, hiszen ugyanezen fenti okok miatt abban is tud segíteni, hogy egy beérkezett megrendelés illetve egy idősíkon elhelyezett gyártás indukálta anyagszükségletet mikorra és mennyit kellene beszerezni. Ebben alá is tud dolgozni a beszerzőnek, ugyanis a potenciális készlet figyelembe vételével javaslatokat tud tenni („én ebből ennyit, abból annyit szereznék be, hogy minden időben a helyére kerüljön”). Persze az erre jogosultnak szintén lehetősége van felülbírálni a rendszert („oké hogy ennyit szeretnél, de én kétszer annyit fogok beszerezni, mert én tudom, hogy most 5% kedvezményt kaphatok rá!”)

A már elindult, folyamatban lévő gyártások során szintén életbe vágó az Ipar 4.0 szerint, hogy a termelőeszköz képes legyen (lehetőleg online, emberi beavatkozás nélkül) adatokat, tényadatokat szolgáltatni a termelésirányítási rendszernek. A felhasznált anyagok és a legyártott termékek mennyiségéről, az időtényezőről, gyártási státuszokról, esetleg minőségbeli adatokról, selejtek mennyiségéről, stb. Ha ez online be tud kerülni a termelésirányítási rendszerbe, máris egy sokkal automatizáltabb és az emberi hibalehetőségeket minimalizáló folyamatot kaphatunk.

Ehhez természetesen az kell, hogy egy interface csatorna jöjjön létre a szolgáltatandó adatok és a vállalatirányítási rendszer között. Ez egy fejlesztési feladat és értelemszerűen a gépek, azok szoftverének lehetőségeitől, képességeitől is függ, milyen módon és milyen adatokat képes / nem képes szolgáltatni. Tulajdonképpen ez a momentum az Ipar 4.0 lényege!

Így lényegében szimbiózisban „együtt élnek, együtt lélegeznek” a termelési eszközök, a termelésirányítási rendszer és maguk a termékek is. A gyártás tulajdonképpen önműködő, ezen szereplők az adatokat, információkat az online térben megosztják egymással és ez szabályozza a folyamatot, egyúttal folyamatos visszacsatolást is ad arról. Az ember szerepe itt az előkészítés és a kontroll, szükség esetén a beavatkozás.

A WinDirect-ben itt nem áll meg a gyártás, hanem fontos hangsúly hárul a költségelemzésre, elő- és utókalkulációra is. Közvetlen de akár közvetett költségek is tudnak rárakódni a gyártásokra, műveletekre, üzemre, eszközökre, cikkekre. Utóbbiak akár a későbbiekben is keletkezhetnek, miután már befejeződött a gyártás, sőt talán már nincs is készleten a késztermék. A WinDirect-ben újra kalkulációs mechanizmusok szolgálnak arra, hogy az ilyen utólagos vagy közvetett költségekkel újraszámolják a gyártás önköltségét.

A gyártási folyamatnak, de a teljes vállalati folyamatnak is a fontos szempontja a nyomonkövethetőség, visszakövethetőségek. Az ISO-s szabványokkal és az Ipar 4.0-val is összecseng ez. A sarzskezelés, -követés a WinDirect rendszerben is létező lehetőség, az azonosítóval ellátott cikkek életútját, beépüléseit nyomon lehet követni a rendszerben.

A raktározási, logisztikai műveletek a manuális adatrögzítésen túl történhetnek vonalkód olvasóval ellátott PDA-s, mobil eszközök segítségével is, amely még hatékonyabbá, gyorsabbá, várhatóan hibamentesebbé teszi a raktári műveleteket. A WinDirect-ben tetszőleges számú raktár rögzíthető, a készletezés akár tárhelyes, azonosítóval ellátott polcrendszer szintig is finomítható.

Mint fentebb látható, a WinDirect rendszer termelésirányítási, logisztikai lehetőségei egészen figyelemre méltóak, de mivel komplett, integrált vállalatirányítási rendszerről beszélünk, természetesen mindez összefüggésben lehet a termelést körülvevő folyamatokkal. Értve ez alatt az értékesítést, megrendeléseket, a beszerzést, a pénzügyet, a kontrollingot, a főkönyvi könyvelést és még sok egyebet.

Mivel moduláris felépítésű rendszerről van szó, a WinDirect széles lehetőségei közül a cégek összeválogathatják saját szájízük szerint, hogy a komplett integrált rendszert, vagy csak bizonyos általuk szükségesnek gondolt modulokat vesznek alkalmazásba.

Azért fontos hangsúlyozni az Ipar 4.0 szempontjait és elvárásait, mert tisztán látható, hogy Nyugat-Európában ez lesz az új trend rövid időn belül, sőt talán már ma is az. A magyar termelő vállalatoknak pedig előbb-utóbb muszáj lesz felülni erre a „hullámra”, ha a nyugati piacon is versenyképesek, termelékenyek, hatékonyak akarnak maradni.

     Márton Gergely
   Ügyvezető igazgató
       Commit Kft.
http://www.windirect.hu

A mai fejlettségi szinten az Ipar 4.0 még alapkutatási fázisban van, de kétségtelen, hogy ez lesz a jövő. Az ERP rendszerek (pl. a WinDirect) az eszközöket most egyedi interfészeken és konnektorokon keresztül látják, ahány eszköz annyi interfész, tehát még szó sincs arról, hogy az eszközök és az ERP szoftverek egy információs térben lennének. Ehhez vélhetőleg még évek kellenek. Az intelligens termékek (egy-két megoldástól eltekintve) még csak a vonalkód, QR kód és az RF azonosítás szintjén vannak. Az azonosítás legtipikusabb eszköze az RF kapu, a fejlesztések zöme a intelligens érzékelőkre és az új hálózati megoldásokra irányul. 

Ma akkor vagyunk elégedettek, ha egy ERP rendszert gyorsan és biztonságosan lehet interfészekkel bővíteni.
A WinDirect ilyen rendszer.

Az Ipar 4.0 témakörével és ennek ERP vetületével mindenképpen foglalkozni kell, ezért ebben a cikkben arról írok, hogy szerintem hogy fog kinézni az Ipar 4.0-val kompatibilis ERP rendszer.

_____________________________________________________________________________
Kupán Károly                                                        06-20 264-75-14;                                     Kupan.Karoly@BI-Control.hu