Digitális vállalatirányítás – Könyvbemutató

A tanulmányt a KKV szektor cégvezetőinek és az ERP beruházással foglakozó szakembereknek szánjuk, melyben kifejezetten gyakorlati szinten – több témában végrehajtási szinten tárgyalunk beruházási és ügyviteli kérdéseket.

A tanulmány kifejezetten a KKV kör igényeivel és lehetőségeivel foglalkozik. A kérdés fontosságát az mutatja, hogy a magyar nemzeti jövedelem felét 17 000 multi cég termeli, foglalkoztatva a munkaképes lakosság 25%-át, míg a magyar cégek és intézmények száma ~350 000. Nézzünk szembe azzal is, hogy a KKV szektorban a jól működő cégeink zöme nem éri el Nyugat-Európai cégek hatékonyságának a negyedét, aminek oka az alacsony gépesítésben, a nem megfelelően képzett munkaerőben és a tőkehiányban keresendő. A hatékonyságunk növelésének a másik megkerülhetetlen korlátja a piac mérete. Márpedig a piacunk kicsi. Azt is mindenképpen látni kel, hogy ez a 17 000 cég egy másik ligában játszik, a KKV kör részére nem állnak rendelkezésre ennek a premier ligának a módszerei, finanszírozási lehetőségei, szakértelme és semmilyen ott felhalmozott tapasztalat és gyakorlat itt nem alkalmazható.

Tekintettel a feladat szerteágazottságára igyekszünk nagy súlyt fektetni a közérthetőségre és olvasmányosságra, bár az anyag szárazsága vetekszik a BTK-éval.  Miután az ERP szoftverekkel eltérő mélységű ismerettel rendelkezők széles köre kerül kapcsolatba szükségesnek érezzük az ismeretterjesztést is.
A tanulmány célja segíteni a cégek szakembereinek igényét összehangoljuk a szoftvertervezők lehetőségeivel, oly módon, hogy a cég részéről jelenjenek meg azok az igények, amelyek növelni tudják a hatékonyságot és a cég sikerét. Mindaddig míg a vevői oldalon nem jelenik meg az új szemléletű ERP rendszerek iránti igény, addig a szoftverfejlesztő cégek nem is alkotnak ilyen rendszereket. Tehát a cél az igény felkeltése, megmutatva, hogy egyáltalán mi mindent lehetne kérni, ami növelné a cég sikerét. Bizakodunk abban, hogy a tanulmány jó áttekinthető képet nyújt a termelés és a termelésirányítási szoftverek viszonyáról.
Az ERP rendszerek között annyira nagy a különbség lehetnek, hogy egy választásnál az az ember érzése, hogy egy alma, egy görögdinnye és egy teherautó között kell választani. Az idegen rendszerek átlátása még a nagy gyakorlattal rendelkező bevezetőknek is nehézséget okozhat. Ezért– bemutatva egy-egy rendszer megoldását is – mindenhol olyan ERP független megoldásokat és adatokat mutatunk be, amelyek nem tartalmaznak nehezen érthető specialitásokat és távol maradunk a teljesen felesleges szoftver-varázslatoktól is.
A tanulmányban részletesen ismertetünk olyan újszerű eljárásokat is, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak. A bemutatott képek az üzemképes „Termelésirányítási tanulmányrendszerből” vannak, amely ugyan alkalmas kísérleti gyártásra is de csak a felméréseknél, termelés-újraszervezéseknél, termelési elképzelések tesztelésénél és az eljárásfejlesztéseknél használjuk. Bemutatunk olyan eljárásokat is, amelyek egyik ERP rendszerben sem találhatók meg, holott igen hasznosak lehetnének.

A könyvben bemutatunk egy általánosnak tekinthető, de tetszőlegesen bővíthető vagy szűkíthető funkciójegyzéket, amely az igények megfogalmazását segíti és bemutatunk választási stratégiákat. 

A Tanulmányban minden szakasz zöld színnel írt összefoglalóval kezdődik, a szakasz magyarázó része fekete színnel szerepel és kékkel írtuk a mélyebb, speciális magyarázatot tartalmazó részeket, a „jegyzeteket” és az ismeretterjesztő részeket.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ma már a telefonok, a tabletek és az asztali eszközök is alkalmasak felolvasásra.  Ezt az anyagot is fel lehet olvastatni.
Tekintettel a terjedelemre, a könyv úgy van szerkesztve, hogy fejezetenként is olvasható legyen, azaz kerüljük a hivatkozásokat és az egymásra épülést. A betűszavak jelentése a függelékben található.

A tanulmány – kihasználva napjaink lehetőségét – verziókövetéssel rendelkezik. A regisztrált vásárlók folyamatosan hozzájutnak a legfrissebb anyaghoz, sőt az új verzió megjelenéséről E-mailben figyelmeztetést is kapnak.

A verziót egy „xx.yy.zz” formátumú jelsorozat hordozza.
A „zz” verziók csak apró javításokat tartalmaznak. Ilyen pl. a stilisztikai vagy helyesírási hibák javítása, ill. esetleges kisebb tartalmi hibák korrigálása vagy az érthetőséget javító módosítások. Erről nincs értesítés, de regisztrációs szám alapján bármikor megkapható a legújabb verzió.
Az „yy” tartalmi változást jelent. Az olvasóknak módja van kérdéseket feltenni, javaslatokat tenni vagy javítást kérni, amit esetleg beépítünk a tanulmányba. Kérésre egy-egy érdekes, új témát ki is dolgozunk. Ezekről már E-mail értesítést küldünk a regisztrált olvasók részére.
A „xx” verzió változása új fejezetet jelent. Gondolhatunk itt az optimalizálás témakörére, üzleti intelligenciával, költségelemzéssel és könyveléssel foglalkozó később bekerülő fejezetre vagy más termelési eljárások leírására (pl. élelmiszeripar stb.).  A regisztrált olvasók értesítést kapnak az új fejezetekről.

Az aktuális verzió a https://erpcsere.hu oldalon található.
Az aktuális verzió: 1.00.01